Rút BHXH

Tính số tiền bạn sẽ nhận được nếu rút BHXH

Nhập mức lương đóng bảo hiểm của bạn vào bảng bên dưới để tính!

Lưu ý: mức lương đóng BHXH tối thiểu khoảng 3 đến 4 triệu, tối đa khoảng 29,8 triệu tùy theo nơi làm việc. xem thêm


Bình luận & góp ý
Đang tải...